Advies

Wanneer u enige verlichting kunt gebruiken in de vorm van advies, ga ik graag het gesprek met u aan om te kijken of ik iets voor u kan betekenen

Ik bied u expertise  – in ieder geval – op het gebied van

 • Specialist Beschermd Wonen (Wlz of Wmo gefinancierd GZ en GGZ)
 • Organisatie inrichting en ontwikkeling
 • Aan -en of verkoop, fusiebegeleiding van (uw) zorgorganisatie
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling / start van een nieuw initiatief (wonen, dagbesteding, gezinshuis, etc.)
 • Strategische positionering van -een deel van- uw organisatie (ik gebruik graag het 3P-model van Julian Stevense)
 • Visie ontwikkeling
 • Zelfsturing / zelforganisatie
 • Langdurige zorg
 • Jeugdzorg
 • Ondersteuning bij verandertrajecten
 • Samenwerkingsperikelen intern of met derde partijen
 • Afstemming en of bemiddeling met gemeenten
 • Ontwikkeling van vormen van kleinschalig wonen, ook binnen grotere zorgorganisaties
 • Vastgoed, bouw en verbouwprocessen vanuit zorginhoudelijke focus
 • ECD trajecten vanuit zorginhoudelijke focus
 • Openbaar Bestuur, Sociaal Domein: transities en vraagstukken op het snijvlak gemeente – zorgaanbieder

Daarnaast fungeer ik graag als coach en of klankbord voor leidinggevenden, bestuur en of management

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

Bel 06 53 83 35 64 of stuur een email