Over mijn arbeidzaam verleden

Zorg

Tot eind 2018 heb ik gewerkt als directeur zorg en 10 jaar leiding mogen geven aan een middelgrote landelijk werkende christelijke organisatie: de Profila Zorggroep. De groep biedt zorg aan diverse groepen cliënten in verschillende zorgsectoren. Omzet ca 30 miljoen, aantal medewerkers ca 450.

In de Gehandicaptenzorg: wonen en ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking met als bijzondere doelgroepen: ouderen met een verstandelijke beperking en ouderdomsproblematiek, mensen met bijkomende gedragsproblematiek (VG7  en SGLVG), mensen met een LVB problematiek en verslaving (wonen en behandeling).

In het domein van de WMO: ambulante begeleiding en wonen (BW) aan mensen met psychiatrische problematiek, maatschappelijke opvang aan dak- en thuislozen.

In de Jeugdzorg (WMO): dag activering aan jongeren met autisme spectrum problematiek en Gezinshuizen.

In de jaren hiervoor gaf ik als regiomanager van het Leger des Heils in regio Gelderland, leiding aan de (toenmalige) open forensische kliniek Groot Batelaar en aan de dak- en thuislozenopvang in Ede.

Daarvoor werkte ik ca 10 jaar als algemeen manager bij Altrecht. Ik heb hier verscheidene rollen mogen vervullen. Als algemeen manager Roosenburg gaf ik leiding aan de FPA en mocht ik in samenwerking met Centrum Maliebaan een Dubbele Diagnose unit realiseren. Hiervoor kon ik in ca 1 jaar De Bellenbergh, afdeling voor klinische gezinsbehandeling, op a.i. basis weer vlot trekken. Bij Rintveld, centrum voor adolescenten en jongvolwassenen, was de opdracht om Eetstoornissen te verzelfstandigen, Psychotische stoornissen op te heffen en Persoonlijkheidsstoornissen met de Brink tot een fusie te brengen.

Van 1990 tot 1996 was ik werkzaam als waarnemend hoofd op de kliniek van Eleos (toen GPZ) in Bosch en Duin. Het opzetten van een kliniek (24 plaatsen) vanaf het startpunt.

Van 2004 en 2005 heb ik enkele opdrachten uitgevoerd vanuit mijn eigen bedrijf. Daar vond ik toen ook nog energie en tijd voor, naast mijn werk.

 

Openbaar Bestuur

Als fractievoorzitter van de ChristenUnie mocht ik ca 14 jaar  in Houten kaders voor het dagelijks bestuur (het college) uitzetten naast de controlerende rol. Als volksvertegenwoordiger kon ik zo in mijn toenmalige woonplaats verschil maken.

Toezicht

Voorzitter van het bestuur van De Tweede Mijl in Amsterdam. Een Veluws initiatief (zetelend in Nunspeet met veel vrijwilligers uit deze plaats) voor drugs- en gokverslaafden, alcoholisten, dak- en thuislozen en eenzamen. Een groep mensen die maatschappelijk gezien veelal buiten de boot vallen.

Als lid van het algemeen bestuur Jemima heb ik o.a. de portefeuille zorg.
Jemima is een NGO in Bethlehem, Israël (PW), biedt aan ca 22 bewoners met een verstandelijke en of lichamelijke beperking, 24 uurs zorg en aan een tiental cliënten dagbehandeling en begeleiding thuis.
Jemima wordt gefinancierd door Nederlandse donateurs. Een erg mooie organisatie waar we voor veel cliënten en hun families (!) werkelijk groot verschil kunnen maken. Als je hier weer even geweest bent weet je weer hoe rijk we in Nederland zijn in allerlei opzichten.

In onze kerkelijke gemeente mag ik een rol vervullen als voorzitter van de Commissie van Beheer.

Mijn belangstelling voor de politiek blijft en als lid van het bestuur van de ChristenUnie Nunspeet draag ik mijn steentje graag bij voor het welzijn van de burgers van onze mooie Veluwse gemeente.

In mijn rol als vice voorzitter Raad van Toezicht Parousie (GGZ, Beschermd Wonen) in Ede, was ik lid van de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Als lid van de cie K&V heb ik toetsingsinstrumentarium ontwikkeld om naast cijfers over kwaliteit en kwantiteit ook het gesprek met de organisatie (meer dan de RvB) gestructureerd vorm te geven.
Ik werk graag vanuit de bestaande verantwoordingsmodel om dicht bij de praktijk aan te sluiten. Hiermee is extra administratieve belasting (alleen rapporteren voor de RvT) te voorkomen. Aansluiten bij de bestaande praktijk vind ik belangrijk, zeker wanneer er een goede basis ligt.

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

Bel 06 53 83 35 64 of stuur een email