Momenteel

OPDRACHTEN

Advies

Actueel:

 • Coaching van zorg ondernemer
 • Proces begeleiding  verkoop woonvoorziening.

Belangstelling?

Te koop aangeboden

Groot gezinshuis of Jeugdzorgvoorziening met groeipotentie in regio Rotterdam. Kleinschalig wonen voor 8 jongeren. Daarnaast dagopvang en mogelijkheden voor dagbesteding. Vastgoed (duurzaam) en onderneming worden aangeboden. Omzet ca € 870.000,-. Inzet personeel ca 4 fte

Interessant voor gezinshuisouders en of investeerders.

Belangstelling: info@vanhoekadviesenmanagement of 06 53 83 35 64

 

Afgerond / opgeleverd: 

 1. Ontwikkeling nieuw totaalconcept voor jeugdhulpverlening
 2. Marktonderzoek t.b.v. ontwikkeling nieuw wooninitiatief (Beschermd Wonen)
 3. Strategische positionering Beschermde Woonvormen & Ambulante teams 2020-2030 (GZ-GGZ)
 4. Visiedocument Herstel Ondersteunende Zorg
 5. Implementatieplan Herstel Ondersteunende Zorg
 6. Handreiking voor methodisch handelen
 7. Advies m.b.t. doorontwikkeling zelfsturing
 8. Project ‘van Wmo naar Wlz’ voor GGZ organisatie
 9. Business plan nieuwe woonlocatie Maatschappelijke Opvang
 10. Coaching ondernemer bij ontwikkeling locatie voor dagbesteding
 11. Procesbegeleiding overname VG-GGZ zorgorganisaties (2020)

 

Interim

Actueel:

Vanaf 01 januari als projectmanager aan Eleos verbonden.

Afgerond

Integratie ZuiderStee binnen de Eleos organisatie.

Timon (Jeugdzorg) Gebiedsmanager
Verantwoordelijk voor enkele accounts binnen de provincie Utrecht en Gelderland, leidinggevende van aan twee teams: residentiële zorg en een team waar Onderwijs Zorg arrangementen worden geboden. Hiernaast een veranderopdracht m.b.t. de regio herindeling.

De Nederlands ggz (toen GGZ Nederland) waarneming portefeuille forensische zorg

 

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

Bel 06 53 83 35 64 of stuur een email